HIDROPONIA

Aquest mètode de cultiu el vàrem consolidar a primers dels anys 90, satisfent així les exigències del productor com a mètode innovador.

Què és el cultiu hidropònic?

Consisteix en el mètode de fer desenvolupar la planta en un sòl estèril i inert, fora del seu medi convencional, aportant-hi les necessitats hídriques i nutricionals.

Els medis emprats per aquest cultiu són: la llana de roca, la perlita o la fibra de coco. El sistema radicular de la planta, té la capacitat d’absorbir els nutrients minerals dissolts en aigua.

Les espècies conreades en hidroponia poden ser diverses, essent les més importants les que pertanyen a la família de les solanàcies.

En hidroponia, l’aigua es reutilitza en gran part, es controlen els nivells de nutrició, fet que significa un menor cost. No hi ha contaminació provocada pels nutrients.

tomaquera-hidroponia
Tomaquera cultivada en hidroponia