El domini: planterscasas.cat és propietat de l’empresa PLANTERS CASAS, S.L., amb el CIF: B-61537593 El domicili de l’empresa és Ctra. Accés Costa Brava B-682, km. 2’5 de Palafolls. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. (+34) 937 443 240 o per correu electrònic a info@planterscasas.cat

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de PLANTERS CASAS, S.L.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de PLANTERS CASAS, S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació, elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos i enviar el newsletter corporatiu amb informació de caràcter comercial.

De conformitat amb el Reglament (UE) núm.2016/679, General de Protecció de Dades, Vostè pot exercir de forma totalment gratuïta els drets d’accés, informació, rectificació, supressió i oblit, limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades enviant un e-mail a info@planterscasas.cat