Petites fulles .

fruit tipologia Format
PF1 Test De 10’5 Cm
PF2 Test De 10’5 Cm
PF3 Test De 10’5 Cm
PF4 Test De 10’5 Cm
PF5 Test De 10’5 Cm
PF6 Test De 10’5 Cm
PF7 Test De 10’5 Cm
PF8 Test De 10’5 Cm
PF9 Test De 10’5 Cm
PF10 Test De 10’5 Cm
PF11 Test De 10’5 Cm
PF12 Test De 10’5 Cm
Entre plantesEntre filesCicle


calendari de trasplantacions


  • Trasplantació òptima a l´aire lliure
  • Possibles trasplantacions a l´aire lliure
  • Trasplantació en hivernacle
Calendari de trasplantacions (PDF)

Aquest calendari de trasplantacions està basat en promitjos de resultats obtinguts mitjançant les experiències de diferents productors i de les cases productores de llavor. Els resultats finals dels cultius depenen de les condicions agroclimàtiques de cada zona i poden variar cada any. Per tant, els períodes de cultiu indicats són aproximats i serveixen només de referència.